Thông tin tài khoản giao dịch, thanh toán

THÔNG TIN GIAO DỊCH, THANH TOÁN Chủ tài khoản : NGUYỄN LÊ HOÀN Tên Ngân Hàng Địa Chỉ Số Tài Khoản Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm 002 100 226 080 4   Chủ tài khoản : NGUYỄN BÁ TOÀN Tên Ngân Hàng Địa Chỉ Số Tài Khoản        Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Nam 290 020 527 8408 Teckcombank Quận Hoàn Kiếm 108 209 553 240 19 VietinBank Chi nhánh Láng Hòa Lạc 1010 1000 992 7170 Ngân hàng quốc tế (VIB) Chi nhánh Hà Nội 0487 0406 0050 439 Ngân hàng Quân Đội (MB) Chi nhán Trần […]